دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه معصومه و قنبر، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه معصومه و قنبر، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه میان معصومه، دختر نایب اسد، و قنبر، پسر کربلایی محمود، با مهریه به میزان دوازده تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ رجب ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A20
  •