دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صنم و بابا خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه صنم و بابا خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه ازدواج موقت صنم، فرزند مشهدی تقی، و بابا خان، فرزند زین العابدین کوکرچینی، الی مدت پنج سال کامل، در هر سال یک جفت کفش تبریز [ناخوانا].

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ رمضان ۷۳۴ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A19
  •