دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه جان ننه بگوم و حضرتقلی، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه جان ننه بگوم و حضرتقلی، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه جان ننه بگوم، دختر محمد قلی، ساکن قریه قشلاق، و حضرتقلی، پسر قاسم؛ وکیل داماد: آقا حسن بابا؛ وکیل عروس: برادرش آقا غنی؛ با مهریه به میزان هفت تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ محرم ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A18
  •