دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه گللر خانم و جانعلی، ۱۳۴۲ ق

نکاح نامه گللر خانم و جانعلی، ۱۳۴۲ ق

نکاح نامه گللرخانم، فرزند کریم سلطان، و جانعلی، فرزند محمد آقا، هردو ساکن قریه بالدورلوی؛ با مهریه به میزان بیست تومان وجه رایج.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ رجب ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A10
  •