دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه میر صمد شه پرست پور

شناسنامه میر صمد شه پرست پور

رونوشت شناسنامه میر صمد شه پرست پور، پسر فاطمه نساء و سید رضا، متولد سوم اسد [مرداد] ۱۲۷۰؛ نام همسر: زهرا سلطان؛ و فرزندانش: علویه، میر رضا، ملوک، ابراهیم، میر یعقوب، منیر، و اقدس

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ فروردين ۱۳۳۲ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها موزه قاجار
  • متعلق به موزه قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14150A26
  •