دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موزه قاجار

مجموعه ای از اشیاء زندگی روزمره؛ اسناد حقوقی شامل نکاح نامه، وکالت نامه، و شناسنامه؛ کتاب درّ مکنون؛ و رونوشت چند نامه از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    موزه قاجار در محل خانهٔ امیر نظام گروسی و در محلهٔ ششگلان تبریز قرار گرفته‌ است. سازمان میراث فرهنگی این خانه را در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده است و پس از مرمت و بازسازی، این خانه از سال ۱۳۸۵ به عنوان موزهٔ قاجار آغاز به کار کرده است.

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲ خرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14150
  •