دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوشواره طلا

گوشواره طلا

متعلق به مادربزرگ آقای مخلصی

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  امانت گرفته شده از خانواده مخلصی

 • ابعاد ۳ × ۴.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها موزه قاجار
 • متعلق به موزه قاجار
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14150A23
 •