دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه

آینه

متعلق به مادربزرگ آقای مخلصی

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  امانت گرفته شده از خانواده مخلصی

 • ابعاد ۳ × ۲۱ × ۴۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها موزه قاجار
 • متعلق به موزه قاجار
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14150A17
 •