دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جای آب نبات بلور

جای آب نبات بلور

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴.۵ × ۸ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها موزه قاجار
  • متعلق به موزه قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14150A15
  •