دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ابوطالب خان با اجازه مادرش رخساره خانم، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه ابوطالب خان با اجازه مادرش رخساره خانم، ۱۳۴۲ ق

ابوطالب خان تمام یک سهم مشاع از نه سهم چهاردانگ از جمله شش دانگ قریه گواهر به همراه مزرعه موسی بلاغی در منطقه دهخوارقان را با تمام توابع شرعیه و لواحق عرفیه در عوض پانصد تومان رایج قران جدیدالضرب دوهزاری هرپنج عددش از قرار یک تومان را با اعظام لشگر، پسر لطفعلی خان میر پنجه، مصالحه کرده است، به تاریخ ۴ ذی القعده ۱۳۴۲ ق. در حاشیه رخساره خانم، ملقب به خانم آقا، مادر ابوطالب خان مصالحه مزبور را اجازه داده است. به تاریخ ۱۲ ذی القعده ۱۳۴۲ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ ذی‌القعده ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A3
  •