دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه زیور خانم و حاجی محمد حسین، ۱۲۹۵ ق

صلح نامه زیور خانم و حاجی محمد حسین، ۱۲۹۵ ق

زیور خانم، دختر حاجی میرزا علیقلی کلانتر مرحوم، یک سهم از جمله بیست و چهار سهم بازارچه بیرون دروازۀ باغمیشه را در مقابل مبلغ یک صد تومان رایج ناصرالدین شاهی بیست و شش نخودی وزناً و هزار دینار صرفاً به حاجی محمد حسین، پسر حاجی ابراهیم خلیل بیک باغمیشه، مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ شوال ۱۲۹۵ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A12
  •