دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

کودک نشسته بر روی صندلی ارشاد نخجوانی و کودک دیگر ناشناخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها خان نخجوانی
  • متعلق به مجموعه خان نخجوانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14146A75
  •