دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاغذ های متفرقه خورده خانم (تاتیانا)

کاغذ های متفرقه خورده خانم (تاتیانا)

از جمله: دستور پخت سوپ اسفناج و کیک، ختم حضرت ابوالفضل، دعای فرج، دعا برای غنی شدن، و نماز برای روزهای سخت. یکی از دعاها تاریخ دارد: ۲۱/۹/۱۹.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها خان نخجوانی
  • متعلق به مجموعه خان نخجوانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14146A74
  •