دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه معصومه خانم، ۱۳۰۴ ق

پشه نامه معصومه خانم، ۱۳۰۴ ق

صورت جهیزیه معصومه خانم، دختر علی اکبر، شامل اثاث خانه و وسایل آشپزخانه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A93
  •