دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهادت به بخشش کتاب از جده ملا عبدالرحیم به او، ۱۲۹۱ ق

شهادت به بخشش کتاب از جده ملا عبدالرحیم به او، ۱۲۹۱ ق

شهادت بر این که کتاب حیات القلوب، به خط مرحوم آخوند ملا فتحعلی، به جده ملا عبدالرحیم تعلق داشته که او در زمان حیاتش به ملا عبدالرحیم، پسر ملا عبدالکریم، بذل کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۲۹۱ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A85
  •