دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه فاطمه خانم برای فروش باغچه، ۱۳۳۶ ق

وکالت نامه فاطمه خانم برای فروش باغچه، ۱۳۳۶ ق

فاطمه خانم، آقا میرزا احمد و آقا عباسعلی را وکیل تام الاختیار نموده تا باغچه متعلق به او را بفروشند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ شعبان ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A57
  •