دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه خانم و دیگران درباره سهم آب، ۱۳۳۶ ق

بیع نامه خانم و دیگران درباره سهم آب، ۱۳۳۶ ق

خانم، دختر کربلایی حسین، به همراه برادرانش و جمعی دیگر مجرای ثلث سهم آب خود را در چشمه عریاندبی [آیران دیبی] به کربلایی حسنقلی و بخشعلی، پسران عباس، به قیمت هجده تومان فروخته اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ شعبان ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A51
  •