دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش زمین از طرف سارا خانم و فرزندانش، ۱۳۴۴ ق

فروش زمین از طرف سارا خانم و فرزندانش، ۱۳۴۴ ق

عبدالرسول، به وکالت از طرف سارا خانم، محمد آقا، و حاجی آقا، همسر و فرزندان آخوند محمد علی، یک قطعه زمین را به تیمور، کربلایی حمید، کربلایی مجید، و یعقوبعلی، فرزندان محمد، در ازای مبلغ هشت تومان و پنج هزار دینار می فروشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۴۴ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A5
  •