دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به شهره بانو

اسناد حقوقی مربوط به شهره بانو

این اسناد عبارتند از: ۱- سواد طلاق نامچه رجعی شهره بانو، دختر قاسم، از ملا عبدالرحیم، پسر ملا عبدالکریم عریان دبی آیران دیبی؛ ۲- اقرارنامه شهره بانو، همسر ملا عبدالرحیم، درباره بخشیدن مابقی حق مهر خود که بر ذمه شوهرش بوده است به جز بخشی از اموالش شامل رختخواب، لحاف، بالش، تشک، گلیم، و ظرف هایی که متعلق به اوست. در حاشیه سند شهره بانو نوشته که دیگر حقی بر ذمه شوهر ندارد (۲۸ ربیع الثانی ۱۲۹۲)؛ ۳- ادعای شهره بانو که عوض اموالش را که یک تومان و دو هزار دینار بوده است دریافت نکرده است و در نهایت در ازای دریافت شش هزار دینار میان او و مدعی علیه مصالحه شده است (۱ جمادی الاول ۱۲۹۲)؛ ۴- تقسیم املاک و اراضی میان شهره بانو و حسین، فرزندان قاسم، و مکه خانم، دختر محسن (۱۱ شوال ۱۳۱۸)؛ ۵- بیع نامه شهره بانو خانم درباره شش دانگ یک قطعه زمین واقع در مزرعه حسام الدین که به مشهدی محمد، پسر آخوند ملا فرج الله، به مبلغ شصت تومان سکه سلطان احمد شاهی فروخته است (۶ ربیع الثانی ۱۳۳۵).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ ربیع‌الثانی ۶۹۱ ق تا ۳ شعبان ۷۳۵ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A2
  •