دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به زینب خانم

اسناد حقوقی مربوط به زینب خانم

این اسناد عبارتند از: ۱- وکالتنامه تام الاختیار زینب بانو، دختر کربلایی اسمعیل، به پسرش، امیربیگ برای فروش یک قطعه زمین در حسمادین، واقع در جلکای قریه تپه هرزند عتیق (ربیع الثانی ۱۲۹۹ ق)؛ ۲- زینب خانم حصه و رسد خود را از زمین حسمادین [حسام الدین؟] که از پدرش به ارث رسیده به آخوند ملا عبدالکریم در مقابل ۳ هزار وجه ریال ناصریه ۲۶ نخودی منتقل کرده است (۹ رجب ۱۲۹۹ ق)؛ ۳- زینب خانم، دختر کربلایی اسمعیل، و علی بیگ، پسر حاجی شیخ محمد، مجرای دو پونزه آب در چشمه عریاندبی [آیران دیبی] و یک قطعه زمین را به کربلایی بخشعلی و حسنقلی، پسران عباس، در مقابل سی و هشت تومان قران سلطان احمد شاهی فروختند؛ در انتهای سند آمده قطعه زمین حق زینب خانم است (۲۵ صفر ۱۳۳۶ ق)؛ ۴- زینب خانم مجرای یکچارک آب در چشمه عریاندبی را، بدون توابع یعنی بدون پیشگاه و زمین، در عوض مبلغ بیست و هفت تومان قران به کربلایی بخشعلی و حسنقلی پسران عباس فروخته است (۲۳ رجب ۱۳۳۶ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الاول ۱۲۹۹ ق تا رجب ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A13
  •