دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه نرجس خانم درباره سهم آب، ۱۳۳۳ ق

بیع نامه نرجس خانم درباره سهم آب، ۱۳۳۳ ق

نرجس خانم، دختر کربلایی اسمعیل، مجرای نیمچارک آب در چشمه عریاندبی [آیران دیبی] که دائره اش پانزده شبانه روز است با جمیع توابع و لواحق شرعیه از پیشگاه و مجمع آب و جوی آب و غیر ذالک به کربلایی بخشعلی و حسنقلی، پسران عباس، در مقابل چهل تومان قران جدید مسکوک سکه سلطان احمد شاهی فروخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الاول ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A12
  •