دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سهم الارث ربابه خانم، ۱۳۲۳ ش

سهم الارث ربابه خانم، ۱۳۲۳ ش

متروکات کربلایی حسن، پسر کربلایی حسین، میان دو نفر وراث یکی برادرش، علی اکبر، و دیگری همسرش، ربابه خانم، تقسیم شده است. علاوه بر این مقداری اثاث خانه مال ربابه خانم بوده که به او تحویل داده شده و من بعد اگر ربابه خانم در مقام ادعا برآید باطل است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ ذی‌القعده ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A109
  •