دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش سهم آب، ۱۳۳۹ ق

فروش سهم آب، ۱۳۳۹ ق

ام البنین، دختر حاجعلی مرحوم و خیرالنساء، همسر مرحوم، محمد علی، و عبدالکریم مجرای نصف شبانه روز آب در قنات شورجاء را به حسینقلی، حسنقلی، و محمدرضا در ازای مبلغ ۱۵ تومان قران فروختند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ محرم ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A107
  •