دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: آقای پناهی [؟]، دختر آقای پناهی، قمرتاج (عمه منوچهر ملک قاسمی)، خانم عدل (مادر دلشاد بانو)

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «جشن عروسی علی قلی میرزا مو [؟] جان با دلشاد بانو»

 • ابعاد ۱۵ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
 • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 14144A7
 •