دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه سکینه خانم و میرزا ابراهیم، ۱۳۰۹ ق

صلح نامه سکینه خانم و میرزا ابراهیم، ۱۳۰۹ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ذی‌القعده ۱۳۰۹ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A67
  •