دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت مخارج یومیه، ۱۳۲۷ ق

صورت مخارج یومیه، ۱۳۲۷ ق

صورت مخارج یومیه من غره شهر ربیع الثانی الی سلخ به موجب صورت اندرون مبارکه، تحویل آقا مشهدی علی اصغر: قند، چایی، برنج صدری، روغن، صابون، حنا، رنگ، کفش، نقد حواله اندرون، کبریت، زیره، فلفل […]. ایضاً مخارج جناب شجاع الدوله به فرمایش نواب مستطاب مظفرالسلطنه: گوسفند، بره. مبلغ دویست و پنج تومان و سه هزار و هشتصد و پنجاه دینار وجه رایج مخارج شهر ربیع الثانیه به توسط کارگزاران حضرت مستطاب اشرف والا روحی فداه واصل […].

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۲ سانتیمتر، ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A66
  •