دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

فرخ لقا به همراه مادرش، خدیجه خانم، که کرد بود و فرزندان. مردی که در پشت ایستاده، حسین سیف، همسر یکی دیگر از عمه ها به نام ماهتاج است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس: «حاج محمد صادق رستگار»

 • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
 • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 14144A25
 •