دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخ لقا ملک قاسمی

فرخ لقا ملک قاسمی

دختر خدیجه فیض الله بیگی و امام قلی میرزا، و همسر محمد حسین خان سیف قاضی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A24
  •