دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیشانی بند تزئینی

پیشانی بند تزئینی

با سکه نقره

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲ × ۶۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B94
  •