دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۲۲.۵ سانتیمتر، قطر پایه: ۱۴ سانتیمتر، و قطر دهانه: ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B71
  •