دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رو متکایی و رو بالشی

رو متکایی و رو بالشی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد رو متکایی: ۵۱ × ۱۱۰ سانتیمتر؛ پاکت: ۶۴ × ۸۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B69
  •