دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تسبیح عاج

تسبیح عاج

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد طول: ۱۰۴ سانتیمتر (بدون شیخک)
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B55
  •