دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد میرزا همراه خواهر و برادر و دیگران

احمد میرزا همراه خواهر و برادر و دیگران

نوشته روی عکس: «عکس مرحوم احمد شاه و محمد حسن میرزا برادر و خواهرش خدیجه خانم [ناخوانا]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142B13
  •