دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استفتاء درباره حاملگی و پایان مدت متعه

استفتاء درباره حاملگی و پایان مدت متعه

عریضه تیمور نام و درخواست جواب برای مسأله شرعی در خصوص زنی که در مدت متعه [صیغه] از زوج خود باردار شده است و پس از پایان مدت متعه زن پریشان باشد. آیا شرعاً زن که چهار ماهه است می تواند از زوج تا وضع حمل مطالبه جیره کند یا خیر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A99
  •