دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش ملک، ۱۲۰۷ ق

فروش ملک، ۱۲۰۷ ق

اوجاق قلی، پسر محمد رضا نهندی مواضعخان (از طرف خود و با وکالت از دو برادر خود، اسدالله و داشتمور)، غریب شاه کربلایی شاه نظر بنا (پسر کرد علی و قیم شرعی فرج الله و آقا سید پسران محمد رضا)، و بدرنساء (همسر محمد رضا از طرف خود و دخترانش گل پری و گوهر)، کل شش دانگ مزرعه مشهور به بسیط واقع در اراضی قریه نهند با اراضی آبی و دیمی را به میرزا ابومحمد کلانتر تبریز، پسر میرزا محمد زمان، در ازای مبلغ بیست تومان تبریزی منتقل کردند و در تاریخ جمادی الاول ۱۲۰۷ ق صیغه مصالحه به شرط اختیار فسخ جاری شد. در حاشیه و پشت سند میرزا ابومحمد، در تاریخ جمادی الثانی ۱۲۰۷ ق، اقرار و اعتراف کرده است که اراضی خریداری شده متعلق به فرزند صلبی ارشدش، میرزا فرج الله، است و می تواند آن را به هر صورت که بخواهد اداره کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ جمادی‌الاول ۱۲۰۷ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A81
  •