دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

بخشی به زبان عربی درباره نکاح، بقیه در باب نزله بستن، آبستن شدن زن، و سواد تعدادی معما

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A77
  •