دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه و شعر

ادعیه و شعر

یک رو: دعا در باب مردی که بسته باشد، اگر کسی زخم در حلق داشته باشد، اگر کسی طاس باشد، اگر کسی زبانش بند آمده باشد، و برای بستن کسی؛ روی دیگر: اشعاری نوحه گونه درباره قاسم [پسر امام حسن] و شهدای کربلا.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A75
  •