دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

دعا برای دختری که در خانه مانده باشد و کسی خواهان او نباشد، همراه با دستور العمل اجرای دعا؛ و دیگر برآمدن و روا شدن حاجات و رفع بیخوابی اطفال و گریستن آنان

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A71
  •