دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجیرنامه برای حمل جنازه یک زن، ۱۳۳۵ ق

اجیرنامه برای حمل جنازه یک زن، ۱۳۳۵ ق

حاجی علی آقا وزیری برای حمل جنازه یک نفر اناثیه به حضرت معصومه، با اطلاع حاجی میرزا جواد مجتهد تبریزی، مشهدی ابراهیم را اجیر شرعی کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ رجب ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A60
  •