دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرهنگ اصطلاحات رایج

فرهنگ اصطلاحات رایج

توضیحات طنزآمیز برخی اصطلاحات رایج در فرهنگ عامه شامل نازک نارنجی، میرزا قشمشم، لیوه، یاد دانقلی [؟]، دیوث، دبه درآر، روده دراز، کُس خَرنه، خُنُک، فضول، فیسو، قرطی، قرمساق، شلخته، شاه طهماسبی، سگ پا، سُم سُم کار، چکنتی بر وزن لکنتی، چُسینه، بچه نه نه، دَبنگ، شکم بر آب زن، لنده هور بر وزن نره غول، هرزه چانه، چاچول، چاخان، چلچو، چُس نفس بر وزن پر هوس، بقرنج، پخمه بر وزن پنبه، پفیوز، جرت قوز، خر تو خر، خر حمال بر وزن خر چگال، خایه مال بر وزن جامه دار، خرمگس بمعرکه، پیزی شل بر وزن دیزی خور، آشنا سکن، آپاردی، آقا مهر علی، الدنگ بر وزن خرچنگ، بنگی، بیعار بر وزن بی کار، بد پیله بر وزن غر بیله، بادخور بر وزن لاش خور، پرمدعا، سگ حسن دله، لوس، گوساله مادر حسن، و دَبنگوز

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A599
  •