دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استفتاء در مورد طلاق، عده و نفقه

استفتاء در مورد طلاق، عده و نفقه

استفتاء درباره طلاق دادن زن و مدت عده یا تربص و اینکه آیا زن باید تا قطعی شدن حکم طلاق در خانه زوج بماند؟ اگر زوجه نپذیرفته و بدون اذن زوج منزل را ترک و به خانه پدری برود در این صورت آیا به وی کسوه و نفقه تعلق می گیرد یا نه؟

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A59
  •