دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعهد‌نامه رعایای ترکمان

تعهد‌نامه رعایای ترکمان

جمعی از رعایای ترکمان متعهد شده‌اند که از هرزگی و اجماع بازی دوری کنند و از فرمایشات مشهدی محمد آقا خان، به نمایندگی از حاجیه نزهت الدوله، اطاعت کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A587
  •