دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تفریح نامه بادم جان چی

تفریح نامه بادم جان چی

کتابچه‌ اشعار طنز آمیز به زبان ترکی همراه با تصویر؛ نوشته روی صفحه نخست: بادم جان چی [-] بازار صادقیه کتابفروشی ایرانی؛ نوشته روی صفحه دوم: تفریح نامه لازمیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A556
  •