دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه حمید

نامه حمید

شامل احوالپرسی، اظهار نگرانی از نگرفتن نامه و بی خبری از احوال مخاطب، درخواست نوشتن کاغذ زود به زود، فرستادن قوطی سیگار، و آبله گرفتن صدیقه و بهبودی او

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ محرم ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A554
  •