دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خدیجه نساء و الله وردی، ۱۲۳۶ ق

نکاح نامه خدیجه نساء و الله وردی، ۱۲۳۶ ق

نکاح نامه خدیجه نساء، دختر میر مصطفی اسکویی، با وکالت برادرش سید میر هاشم و کربلایی الله وردی، پسر حاجی رحیم اسکویی، با وکالت حاجی سید محمد ولد میر هدایت اسکویی؛ مهریه شامل یک ربع شایع از یک دست خانه باغچه واقع در محله سنگی اسکو، یک عدد پیاله رنگ طلا به قیمت پنج تومان تبریزی، یک ربع شایع از یک قطعه زمین دور مشجر واقع در محله سنگی اسکو، و سه جو از یک سهم آب از قنات پیش اندیز از جمله هفتاد و شش سهم جاریه در اراضی اسکو

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ شعبان ۱۲۳۶ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A544
  •