دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پند نامه ملا باجی، ۱۳۳۰ ق

پند نامه ملا باجی، ۱۳۳۰ ق

پند نامه ملا باجی تألیف علی زاده پزشک

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A54
  •