دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه ماه بیگم

عریضه ماه بیگم

عریضه ماه بیگم، همسر مشهدی تقی خیاط، که از مخاطب میخواهد کمک امسال او را قدری زودتر عطا کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A539
  •