دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۳۲ ق

نامه، ۱۳۳۲ ق

شامل گله از مخاطب به دلیل ننوشتن نامه و بی خبر ماندن نویسنده از اوضاع دختران صغیرش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A537
  •