دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامۀ طلاق سکینه خانم و کربلایی محمد، ۱۳۳۴ ق

وکالت نامۀ طلاق سکینه خانم و کربلایی محمد، ۱۳۳۴ ق

وکالت کربلایی محمد، پسر درویش، به نویسنده برای طلاق زوجه مدخوله خود، سکینه خانم دختر آقا کشی[؟]، که در طهر غیر مواقعه بوده، و وکالت سکینه خانم به نویسنده برای گرفتن طلاق با بذل مهریه خود

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ شعبان ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A517
  •