دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نامه خطاب به فرزند عزیز، شامل اظهار خوشحالی از سلامتی و موفقیت او در کارش، اجازه به مخاطب در خصوص توقف در پاریس برای تکمیل زبان، در باب مخارج شخصی و این که بر خود سخت نگیرد ولی در خرج لاابالی نشود، تنخواه حاجی نظام الدوله و فرستادن برات چهارصد و هفتصد فرانکی، سلام رساندن خانم و اطفال

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A495
  •